Řeznická sekyra opět úspěšná

Polička, 26.-27. 05. 2016 – SOŠ a SOU Polička uspořádala Mistrovství ČR žáků oboru Řezník-uzenář. Soutěž proběhla pod patronací 1. náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a Českého svazu zpracovatelů masa. Poličským se dařilo…„Samotná soutěž začala seznámením jednotlivých účastníků v rámci bowlingového turnaje, při němž poměřili nejen své síly a přesnost, ale především se utvořila příjemná atmosféra odstraňující nezdravé soutěžní prostředí,“ přibližuje průběh organizace učitel OV Pavel Bureš.

  V následujícím dni soutěžení jsme se zaměřovali i na přidanou hodnotu akce. Ocenit pracovní výkon soutěžících tak, aby všichni zúčastnění odjeli spokojeni a motivováni k další práci v oboru,“ dodává Bureš.Do řeznického zápolení se zapojilo 6 škol a celkem 12 soutěžících, kteří vytvořili dvojice pro 6 družstev.  V průběhu plnění úkonu měli jednotliví zástupci na starosti provést bourání a následné vykostění vepřové půlky, to vše v průběhu 45 minut. Inspirací jim byla ukázka vhodně upravené vepřové půlky. Následně akci zatraktivnila i doprovodná prezentace firmy Baxant o současných nových trendech v oblasti bourání, kostění a třídění masa, kterou účastníci se zájmem uvítali.

„Součástí hodnocení výkonu bylo dodržování hygienických zásad, zřetel se bral na kvalitu provedené práce, dále se hodnotila úroveň vědomostí při rozpoznávání surovin pro výrobu a prodej,“ doplňuje pan Bureš.

Nejvyšším oceněním byl vyznamenán učeň 2. ročníku SOŠ a SOU Polička Jaroslav Průša. Druhá cena putovala s Patrikem Sojkou do Jeseníku a třetí místo patřilo brněnskému zástupci Zdeňku Ficálovi. Závěrem přikládáme výsledky družstev, v nichž SOŠ a SOU Polička ve složení Lukáš Blažek a Jaroslav Průša oslavila 1. místo, z místa 2. se radovali na ISŠ ve Valašském Meziříčí a 3. místo patřilo Brňanům a jejich Střední škole Brno Charbulova.

„Řeznická sekyra pro nás byla pozitivním signálem zúročených dovedností a znalostí našich žáků. Úspěchem bylo vítězství Jaroslava Průši, který dokázal porazit i své starší „učňovské kolegy“. Soutěž se stala motivací k dalším úspěchům,“ hodnotí závěrem Pavel Bureš.

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London