Prevence SPJ

Kontakt

Ing. Renáta Teplá

e-mail:Renata.Tepla@seznam.cz

tel: 461 722 107 – sborovna

 

konzultace:

Středa  09:00 - 10:00

Čtvrtek 09:00 - 10:00

nebo velké přestávky a kdykoli po předchozí domluvě

 

Náplň činnosti metodika prevence SPJ:

  • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program),kontroluje jeho realizaci
  • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, dalších SPJ
  • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování
  • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
  • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu
  • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

 

Užitečné internetové adresy po prevenci SPJ:

http://crdm.adam.cz / - stránky České rady dětí a mládeže
http://sweb.cz/sikana.os/ - Občanské sdružení proti šikanování
http://www.extc.cz/ - on-line poradna zaměřená na českou taneční scénu a problematiku psychotropních látek
http://www.drogovaporadna.cz / - on-line poradna zaměřená na drogovou problematiku obecně
http://www.drogy-info.cz / - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/
http://www.sikana.org/

 

 

 

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London