Žádost o přestup ze střední školy do jíné střední školy

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o přestup na jinou školu.

Zletilý žák si podává písemnou žádost sám.

K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři ŽÁDOST O PŘESTUP ZE STŘEDNÍ ŠKOLY DO JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY.

V tomto případě je nutná osobní návštěva.

Potřebujete potvrzení o studiu na střední škole, ze které přestupujete. Pokud při přestupu měníte obor vzdělání, je nutný i přehled klasifikace ze současného oboru vzdělání.

O přestupu do jiné školy rozhoduje ředitel školy, do které se hlásíte, po projednání s ředitelem školy, kterou navštěvujete.

V případě uskutečnění přestupu musíte ve škole, kterou jste dosud navštěvovali, vypořádat své příslušné závazky.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

ŽÁDOST O PŘESTUP ZE STŘEDNÍ ŠKOLY DO JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Žádost o přerušení vzdělávání

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o přerušení vzdělávání.

Zletilý žák si podává písemnou žádost sám.

K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

V tomto případě je nutná osobní návštěva.

Pokud důvodem přerušení jsou zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře.

O přerušení vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost o změnu oboru vzdělání

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o změnu oboru vzdělání.

Zletilý žák si podává písemnou žádost sám.

K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU VZDĚLÁNÍ.

V tomto případě je nutná osobní návštěva.

O změnu oboru vzdělání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU VZDĚLÁNÍ

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Zletilý žák si podává písemnou žádost sám.

K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU.

V tomto případě je nutná osobní návštěva.

Pokud jsou důvodem žádosti o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře.

O povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

Žádost o opakování ročníku

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může požádat o opakování ročníku na střední škole po splnění povinné školní docházky.

Zletilý žák si podává písemnou žádost sám.

K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU.

Ředitel školy povolí opakování ročníku po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU Formulář žádosti ke stažení

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London