Výchovný poradce

Kontakt

Mgr. Radka Kubínová

e-mail:RadkaKubinova@seznam.cz

tel: 461 722 107 – sborovna

 

konzultace:

Pondělí: 9.00 - 10.00

Lichý týden - Středa: 9.00 - 10.00

Sudý týden - Čtvrtek: 9.00 - 10.00

Kdykoli po předchozí domluvě

 

Náplň činnosti výchovného poradce

  • poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků
  • ve spolupráci s ostatními pedagogy (především třídními učiteli) vyhledává žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost (žáci se specifickými poruchami chování a učení)
  • sleduje studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení
  • poskytuje informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • podílí se na řešení problémů rodina – žák – škola

 

Specifické poruchy učení – SPU:

Jde o poruchy v oblasti čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností – více na http://www.volny.cz/slon_zs/spu.htm

Pro zohlednění těchto poruch při přijímacích zkouškách i v průběhu studia na naší škole je potřeba vyšetření z psychologické poradny.

Kontakt:

Pedagogicko-psychologická poradna

Riegrova 2063 , 568 02 Svitavy

tel: 461 532 486

e-mail: ppp.sy@tiscali.cz

Užitečné internetové adresy:

http://portal.mpsv.cz/ - informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí (úřady práce, volná místa, další internetové odkazy)
http://www.nuov.cz/ - Národní ústav odborného vzdělávání, zahrnuje i Centrum kariérového poradenství
http://www.atlasskolstvi.cz/ - informace o možnostech studia v celé ČR
http://www.istp.cz/ - informace o konkrétních profesích
http://www.europa.eu.int/youth/ - studium,práce, cestování v EU
http://www.eurodesk.cz/ - studium a práce v zahraničí
http://www.occupationsguide.cz/ - průvodce světem povolání, nabízí dotazník zájmů a dovedností
http://www.sprace.cz/ - nabídky prací a brigád
http://www.vzdelani.cz/ - portál pomaturitního studia
 

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London