Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání:

Kód
oboru
Název
oboru
Délka
vzdělávání
Způsob
ukončení
Počet
přijímaných
žáků
Přijímací
zkoušky

Potvrzení
lékaře

65-42-M/01Hotelnictví4MZ30ANOANO
65-41-L/01Gastronomie4MZ30ANOANO
65-51-H/01Kuchař-číšník3VL60NEANO
29-53-H/01Pekař3VL15NEANO
29-54-H/01Cukrář3VL60NEANO
29-56-H/01Řezník-uzenář3VL20NEANO
64-41-L/51Podnikání2MZ30NEANO

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu na SOŠ a SOU pro školní rok 2016/2017

Přijímání žáků ke studiu na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Polička, Čs. armády 485, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termíny přijímacího řízení podání přihlášky na studium:

15. 3. 2016

První kolo přijímacího řízení : 22. 4. 2016

Přijímací zkouška pro čtyřleté maturitní obory: 15. 4. 2016

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London