Prevence SPJ

Kontakt

Ing. Renáta Teplá

e-mail:Renata.Tepla@seznam.cz

tel: 461 722 107 – sborovna

 

konzultace:

Středa  09:00 - 10:00

Čtvrtek 09:00 - 10:00

nebo velké přestávky a kdykoli po předchozí domluvě

 

Náplň činnosti metodika prevence SPJ:

 • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program),kontroluje jeho realizaci
 • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, dalších SPJ
 • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování
 • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
 • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu
 • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

 

Užitečné internetové adresy po prevenci SPJ:

http://crdm.adam.cz / - stránky České rady dětí a mládeže
http://sweb.cz/sikana.os/ - Občanské sdružení proti šikanování
http://www.extc.cz/ - on-line poradna zaměřená na českou taneční scénu a problematiku psychotropních látek
http://www.drogovaporadna.cz / - on-line poradna zaměřená na drogovou problematiku obecně
http://www.drogy-info.cz / - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/
http://www.sikana.org/

 

 

 

Výchovný poradce

Kontakt

Mgr. Radka Kubínová

e-mail:RadkaKubinova@seznam.cz

tel: 461 722 107 – sborovna

 

konzultace:

Pondělí: 9.00 - 10.00

Lichý týden - Středa: 9.00 - 10.00

Sudý týden - Čtvrtek: 9.00 - 10.00

Kdykoli po předchozí domluvě

 

Náplň činnosti výchovného poradce

 • poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní orientaci žáků
 • ve spolupráci s ostatními pedagogy (především třídními učiteli) vyhledává žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost (žáci se specifickými poruchami chování a učení)
 • sleduje studijní výsledky žáků se specifickými poruchami učení
 • poskytuje informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • podílí se na řešení problémů rodina – žák – škola

 

Specifické poruchy učení – SPU:

Jde o poruchy v oblasti čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností – více na http://www.volny.cz/slon_zs/spu.htm

Pro zohlednění těchto poruch při přijímacích zkouškách i v průběhu studia na naší škole je potřeba vyšetření z psychologické poradny.

Kontakt:

Pedagogicko-psychologická poradna

Riegrova 2063 , 568 02 Svitavy

tel: 461 532 486

e-mail: ppp.sy@tiscali.cz

Užitečné internetové adresy:

http://portal.mpsv.cz/ - informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí (úřady práce, volná místa, další internetové odkazy)
http://www.nuov.cz/ - Národní ústav odborného vzdělávání, zahrnuje i Centrum kariérového poradenství
http://www.atlasskolstvi.cz/ - informace o možnostech studia v celé ČR
http://www.istp.cz/ - informace o konkrétních profesích
http://www.europa.eu.int/youth/ - studium,práce, cestování v EU
http://www.eurodesk.cz/ - studium a práce v zahraničí
http://www.occupationsguide.cz/ - průvodce světem povolání, nabízí dotazník zájmů a dovedností
http://www.sprace.cz/ - nabídky prací a brigád
http://www.vzdelani.cz/ - portál pomaturitního studia
 

Stravování

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Svačiny a pitný režim prostřednictvím bufetu v hlavní budově školy.
Pro žáky ubytované v domově mládeže je stravování ve školní jidelně celodenní a skládá se ze snídaně, oběda a večeře. Žáci neubytovaní mají možnost zakoupit obědy.

V jídelně jsou strávníci obslouženi žáky oboru kuchař-číšník.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. , o školním stravování byly pro školní rok 2007/2008 stanoveny poplatky za stravování žáků takto:

Snídaně     12,- Kč              Celodenní strava     61,- Kč

Oběd         26,- Kč

Večeře       23,- Kč

 Informace o stravování v roce 2008/2009                                 Foto z naší školní jídelny    

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London