Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žák střední školy nebo jeho zákonný zástupce mohou v odůvodněných případech požádat o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Zletilý žák si podává písemnou žádost sám.

K písemné žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit rodiče, případně zástupce žáka.

Žádost je třeba podat řediteli školy na formuláři ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU.

V tomto případě je nutná osobní návštěva.

Pokud jsou důvodem žádosti o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zdravotní důvody, je nutné aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře.

O povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu vzdělávání rozhoduje ředitel školy po posouzení důvodů uvedených v žádosti.

Proti rozhodnutí ředitele školy můžete podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

ŽÁDOST O POVOLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London