29-54-H/01 Cukrář

Školní vzdělávací program Cukrář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání splněná povinná školní docházka
Přijímací řízení přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Náklady na studium školné se neplatí
Lékařská prohlídka ano

CukrářTento atraktivní učební obor je určen pro dívky, ale i chlapce, kteří mají vztah k pečení a vaření. Vhodný je i výtvarný talent (kreslení, modelování) spolu s fantazií a estetickým cítěním. Střídá se teoretická výuka s praktickou v týdenních cyklech. Převahu tvoří odborné předměty (cukrářská výroba, suroviny,...), vyučují se i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova).

Odborný výcvik je zajišťován ve školních provozovnách. Škola spolupracuje se Společenstvem cukrářů. Žáci mají možnost získat „Osvědčení Hospodářské komory ČR“. Nejlepší učni se zúčastňují různých mezinárodních soutěží jako např. Gastro Junior, Ukaž co umíš Velké Meziříčí. O výborných výsledcích svědčí i velký zájem zákazníků o výrobky, které prodává cukrárna v areálu školy.

Profil absolventa

  • ovládá tyto pracovní činnosti:
  • příjem surovin a jejich hodnocení z hlediska kvalitativního a kvantitativního a zajištění jejich správného uskladnění,
  • přípravu surovin pro zpracování, přepočítání spotřeby podle receptur,
  • ,přípravu cukrářského těsta, náplně a hmoty, ozdob z karamelu a modelovací hmoty, sladkých dezertů na tabule ke slavnostním příležitostem,
  • ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků,
  • ovládání a regulování funkcí jednotlivých strojů technologického zařízení cukrářské výroby, vykonávání běžné údržby a čištění strojů a zařízení, sanitace pracoviště,
  • hodnocení jakostních znaků polotovarů a hotových výrobků a vedení technologických záznamů,
  • je schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků, případně nové výrobky včetně celé výrobní dokumentace,
  • umí připravovat všechny druhy zmrzlin a má základní poznatky o jednotlivých druzích restauračních moučníků a dokáže je rámcově připravit.

Absolventi najdou uplatnění jak ve specializovaných cukrářských výrobních provozovnách, cukrárnách, pekárnách, tak i na pracovištích hotelového typu nebo se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu.

Učební plán

  1.ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 1 2 5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Chemie 1 1 - 2
Ekologie 1 - - 1
Fyzika 1 - - 1
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika - 1,5 1,5 3
Technologie 4 2,5 4 10,5
Suroviny 2 2 2 6
Odborné kreslení 1 - - 1
Stroje a zařízení - 1,5 - 1,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33 33 99

 

Zřizovatelem školy je

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Novinky ze školství

Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Jsme členy IES

IES - International Education Society London